Obdobně jako ostatní města i Jablonec trpí na nekoncepční rozšiřování do krajiny bez ohledu na nepříznivý demografický vývoj. Stávající zastavěné území města ovšem posktuje dostatek prostoru jak pro novostavby rodinných a bytových domů na volných parcelách tak i spoustu kapacit v podobě nepoužívaných budov. Projekt si proto klade za cíl upozornit na  jednu z mnoha rezerv přímo v širším centru města a navrhnout konkrétní možnost jejího využití s ohledem na požadavky soukromého investora - společnosti Jablotron.
Předmětem řešení je celý areál Bižuterie ze 60. let o rozloze téměř 5 ha a exponované příláhající veřejné prostory. Majitelem většiny budov v areálu, který je do této doby nepřístupný veřejnosti je společnost Jablotron, která chce v areálu vybudovat vlastní střední technickou školu, rozšířit svoje kancelářské, vývojové a výrobní prostory a je otevřená městu prospěšnému přístupu.  Závod na výrobu kovové bižuterie vznikl v polovině šedesátých let (projekt 1960). Skládal se z výrobní etážové budovy, přilehlé budovy vedení závodu, závodní jídelny a výrobní haly. Za návrhem čisté skeletové architektury je podepsán Václav Kadeřábek. Projekt byl řešen velkoryse včetně veřejného prostoru a umělěckých prvků v interéru.  Od roku 1993 sídlí v areálu Česká mincovna a areál se tříští mezi více vlastníků. Po přelomu tisíciletí procházejí budovy lehkou rekonstrukcí a jsou pronajímány jako administrativní a výrobní plochy i pro menší nájemce.  V současné době je vlastníkem většiny areálu společnost Jablotron. Samotné budovy jsou stavebně technicky relativně v dobrém stavu, to ovšem neplatí o veřejném prostoru, který trpí na nekoncepční a roztříštěné využívání areálu v minulosti.
Back to Top